Търгове и конкурси

26.09.2019 Протокол от 26.09.2019г.

Заповед №66 от 26.09.2019г.

09.09.2019 Заповед №61 от 09.09.2019г.

Документация за конкурс

08.08.2019 Протокол от 08.08.2019г.

02.08.2019 Протокол от 02.08.2019г.

26.07.2019 Документация за конкурс: Приложение № 8

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

Технологичен план

22.07.2019 Заповед №49 от 22.07.2019г.

Документация за конкурс: Условия за участие

Документация за конкурс: Приложение № 1 Заявление за участие

Документация за конкурс: Приложение № 2 декларация

Документация за конкурс: Приложение № 3 техническа възможност

Документация за конкурс: Приложение № 4 оглед

Документация за конкурс: Приложение № 5 декларация договор

Документация за конкурс: Приложение № 6 ценова оферта

Документация за конкурс: Приложение № 7 договор проект

Документация за конкурс: Приложение № 8

Документация за конкурс: Приложение № 9

Документация за конкурс: Приложение № 10

17.07.2019 Заповед №48 от 17.07.2019г.

Документация за конкурс

16.07.2019 Заповед №46 от 16.07.2019г.

11.07.2019 Протокол от 11.07.2019г.

Заповед №42 от 11.07.2019г.

25.06.2019 Заповед №36 от 25.06.2019г.

Документация за конкурс

28.05.2019 Протокол от 28.05.2019г.

Заповед №33 от 28.05.2019г.

09.05.2019 Заповед №31 от 09.05.2019г.

Документация за конкурс

27.03.2019 Протокол от 27.03.2019г.

Заповед №23 от 27.03.2019г.

19.03.2019 Протокол от 19.03.2019г.

Заповед №21 от 19.03.2019г.

12.03.2019 Заповед №18 от 12.03.2019г.

Документация за конкурс

07.03.2019 Заповед №14 от 07.03.2019г.

Документация за конкурс

12.02.2019 Протокол от 12.02.2019г.

Заповед №8 от 12.02.2019г.

07.02.2019 Протокол от 07.02.2019г.

Заповед №6 от 07.02.2019г.

25.01.2019 Заповед №4 от 25.01.2019г.

Документация за конкурс

22.01.2019 Заповед №1 от 22.01.2019г.

Документация за конкурс

Документация за конкурс

28.09.2018 Заповед №40 от 28.09.2018г.

Протокол от 28.09.2018г.

27.09.2018 Заповед №38 от 27.09.2018г.

Протокол от 27.09.2018г.

12.09.2018 Заповед №35 от 12.09.2018г.

Условия за участие

Приложение № 1 Заявление за участие в ТТН

Приложение № 2 -Декларация

Приложение № 3 техническа възможност

Приложение № 4 оглед

Приложение № 5 декларация договор

Приложение № 6 ценова оферта

Приложение № 7 дог. проект

11.09.2018 Заповед №34 от 11.09.2018г.

Документация за конкурс за възлагане на добив на дървесина

18.06.2018 Протокол от 18.06.2018г.

Заповед №23 от 18.06.2018г.

07.06.2018 Протокол от 07.06.2018г.

Заповед №20 от 07.06.2018г.

31.05.2018 Заповед №17 от 31.05.2018г.

Документация за конкурс

21.05.2018 Заповед №14 от 21.05.2018г.

Документация за конкурс за възлагане на добив на дървесина

27.04.2018 Заповед №11 от 27.04.2018г.

11.04.2018 Заповед №7 от 11.04.2018г.

Документация за конкурс за възлагане на добив на дървесина

09.11.2017 Заповед №30 от 09.11.2017г.

Протокол от 09.11.2017г.

23.10.2017 Заповед №28 от 23.10.2017г.

Условия за участие

УПриложение № 1 Заявление за участие в ТТН

Приложение № 2 -Декларация

Приложение № 3 техническа възможност

Приложение № 4 оглед

Приложение № 5 декларация договор

Приложение № 6 ценова оферта

Приложение № 7 дог. проект

Приложение № 8 - опис

График

19.10.2017 Заповед №27 от 19.10.2017г.

Протокол от 19.10.2017г.

02.10.2017 Заповед №23 от 02.10.2017г.

Документация

10.08.2017 Заповед №18 от 10.08.2017г.

Протокол от 10.08.2017г.

12.07.2017 Заповед №15 от 12.07.2017г.

Документация

11.07.2017 Заповед №13 от 11.07.2017г.

Протокол от 11.07.2017г.

23.06.2017 Заповед №9 от 23.06.2017г.

Документация за участие

Заповед №11 от 23.06.2017г.

Документация за участие

02.06.2017 Заповед №8 от 02.06.2017г.

Протокол от 02.06.2017г.

16.05.2017 Заповед №5 от 16.05.2017г.

Документация за провеждане на конкурс

12.05.2017 Заповед №4 от 12.05.2017г.

26.04.2017 Заповед №2 от 26.04.2017г.

Документация за провеждане на конкурс

17.10.2016 Заповед №16 от 17.10.2016г.

03.10.2016 Заповед №13 от 03.10.2016г.

Документация към Заповед №13 от 03.10.2016г.

Документация към Заповед №13 от 03.10.2016г.

Документация към Заповед №13 от 03.10.2016г.

11.08.2016 Заповед №8 от 11.08.2016г.

29.07.2016 Заповед №5 от 29.07.2016г.

Документация към Заповед №5 от 29.07.2016г.

11.08.2015 Заповед №11 от 11.08.2015г.

29.07.2015 Заповед №17 от 29.07.2015г.

12.06.2015 Уведомителни писма за Кмета на с.Нови Хан за започване на регламентирана сеч в землището на с.Нови Хан от фирмите извършващи дърводобива.

Писмо 1

Писмо 2

Писмо 3

Писмо 4

Писмо 5

Писмо 6

Писмо 7

Писмо 8

Писмо 9

Писмо 10

09.06.2015 Протокол №48 от 28.05.2015г. от редовно заседание на ОбС Елин Пелин

05.03.2015 Заповед №10 от 05.03.2015г.

25.02.2015 Заповед №8 от 25.02.2015г.

04.12.2014 Заповед №93 от 04.12.2014г.

17.11.2014 Заповед №82 от 17.11.2014г.

16.10.2014 Заповед №73 от 16.10.2014г.

01.10.2014 Заповед №70 от 01.10.2014г.

17.09.2014 Заповед №66 от 17.09.2014г.

06.08.2014 Заповед №55 от 06.08.2014г.

29.07.2014 Заповед №53 от 29.07.2014г.

24.07.2014 Заповед №48 от 24.07.2014г.

22.07.2014 Заповед №45 от 22.07.2014г.

10.07.2014 Заповед №42 от 10.07.2014г.

04.06.2014 Заповед №32 от 04.06.2014г.

16.05.2014 Заповед №21 от 16.05.2014г.

08.04.2014 Заповед №16 от 08.04.2014г.

21.03.2014 Заповед №9 от 21.03.2014г.

19.03.2014 Заповед за осигуряване на пожарна безопасност

04.11.2013 Заповед №52 от 04.11.2013г.

25.10.2013 Заповед №50 от 25.10.2013г.

Заповед №50 от 25.10.2013г.

Заповед №50 от 25.10.2013г.

Заповед №50 от 25.10.2013г.

23.09.2013 Заповед №39 от 23.09.2013г.

09.09.2013 Заповед №33 от 09.09.2013г.

23.08.2013 Заповед №28 от 23.08.2013г.

12.08.2013 Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект №1302

23.07.2013 Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект №1302

10.06.2013 Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект №1302

10.04.2013 Заповед за одобрен на изпълнител за дейността - маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект №13001, отдели 355а, 355б и 355

28.03.2013 Заповед за откриване на процедура за открит конкурс за избор на изпълнител за дейността - маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект №13001, отдели 355а, 355б и 355

27.03.2013 Заповед за определяне на купувач на стояща дървесина на корен в Обект № 1301 – гори, собственост на община Елин Пелин

14.03.2013 Заповед за откриване на процедура за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1301 – гори, собственост на община Елин Пелин

15.01.2013 Заповед за одобрен изпълнител за дейността по маркиране на насаждения и дървета за сеч

20.12.2012 Заповед за откриване на процедура за избор на изпълнител за дейността по маркиране на насаждения и дървета за сеч

18.12.2012 Заповед за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

04.12.2012 Процедура за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

23.10.2012 Заповед за одобрен изпълнител за дейността по маркиране на насаждения и дървета за сеч

09.10.2012 Oткрит конкурс за избор на изпълнител за дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект № 1202

08.10.2012 Заповед за отмяна на конкурс за избор на изпълнител за дейността по маркиране на насаждения и дървета за сеч

01.10.2012 Конкурс за избор на изпълнител за дейността по маркиране на насаждения и дървета за сеч